Produktový list
PDF (1,2MB)

ICYNENE® H2Foam Lite


Měkká pěna s otevřenou buněčnou strukturou s objemovou hmotností 8,3kg/m3, což znamená, že zatížení izolované konstrukce je minimální při průměrné síle izolačního materiálu 250mm je zatížení 2kg / m2 oproti kamenné vatě, která by měla při stejné síle hmotnost cca 10kg/m2.

Faktor difuzního odporu je této pěny na bezkonkurenční hodnotě 3,3 μ je to údaj, který uvádí relativní schopnost materiálu propouštět vodní páru difuzí. U izolační pěny, která by měla mít difuzi vodních par co největší nižší hodnota ta lepší. Deklarovaný součinitel teplené vodivosti má hodnotu 0.038 W/m.K při těchto hodnotách Vám stačí 160 mm izolantu pro splnění normy pro bydlení, 260mm izolantu pro splnění nízkoenergetického standardu na pasivní domy nám stačí 320mm naší pěny Icynene® H2Foam Lite Nasákavost = 0,3kg / m2- tyto hodnoty vypovídají kolik vody nasákne materiál v ploše jednoho m2, hodnota nasákavosti naší pěny je mimořádně nízká.

Reakce na oheň je v třídě E to znamená že po zrušení zdroje plamene izolant sám zhasne, je to díky retardérům hoření.

Teplotní omezení pro aplikaciIcynene® H2Foam Liteprakticky v našich podmínkách neexistuje, teplotní rozsah pro aplikace je cca -38 - +50 °C

Neprodyšnost7.6x10-9 m3/(m s Pa) tato hodnota ukazuje jak málo v naší izolaci proudí vzduch a tím pádem i lepší funkčnost naší izolační pěny